Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
2.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 11: Look at all the animals!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

This cow is bigger than that cow

This sheep is smaller than that sheep.

Dịch:

Con bò sữa này lớn hơn con bò sữa đó.

Con cừu này nhỏ hơn con cừu đó.

3. Look and say

bigger than / smaller than  / taller than / shorter than.

Hướng dẫn:

+ The girl is taller than the boy.

+ The goose is smaller than the boy.

+ The boy is bigger than the goose.

4. Write.

 

Hướng dẫn:

2. taller than

3. shorter than

4. smaller

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me