Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 4. Các số đến 100000

Giải bài 1 trang 63; bài 2, 3, 4, 5 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 28. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. Bài 4 Ngày đầu người ta nhập về kho 36 250 quả trứng, ngày hôm sau nhập về số trứng gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày hôm sau người ta nhập về kho bao nhiêu quả trứng?

Câu 1 trang 63 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính

     20 300 x 3                                         809 x 8

     10 810 x 6                                         13 090 x 6

     10 109 x 9                                         13 014 x 7

Phương pháp:

- Viết phép tính nhân sao cho thừa số thứ hai thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất.

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái.

Trả lời: 

Bài 1 trang 63 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

     30 x 3                                 50 x 4

     3 000 x 3                            500 x 4

     30 000 x 3                          5 000 x 4

Phương pháp:

Ví dụ:

3 000 x 3 = ?

3 nghìn x 3 = 9 000

Viết 3 000 x 3 = 9 000

Trả lời: 

30 x 3 = 90

3 000 x 3 = 9 000

30 000 x 3 = 90 000

50 x 4 = 200

500 x 4 = 2 000 

5 000 x 4 = 20 000

Bài 2 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau.

Phương pháp:

Tính giá trị từng biểu thức rồi nối hai biểu thức có kết quả giống nhau.

Trả lời: 

Giải các phép tính trong bảng:

15 000 × 4 = 60 000

8070 × 8 = 64 560 

9100 × (3 × 2) = 9100 × 6 = 54 600

5000 × 4 + 43 000 = 20 000 + 43 000 = 63 000 

8 × 8070 = 64 560 

9100 × 3 × 2 = 27 300 × 2 = 54 600 

30 000 + 30 000 = 60 000 

7 × 9 000 = 63 000

Em nối như hình vẽ: 

Bài 3 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nêu số đo thích hợp.

Phương pháp:

Chu vi hình vuông = Độ dài cạnh hình vuông x 4.

Trả lời: 

Em sử dụng công thức tính chu vi hình vuông: Muốn tính chu vi hình vuông em lấy độ dài cạnh nhân với 4.

Bài 4 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ngày đầu người ta nhập về kho 36 250 quả trứng, ngày hôm sau nhập về số trứng gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày hôm sau người ta nhập về kho bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp: 

Số trứng ngày hôm sau nhập về = số trứng ngày đầu nhập x 2.

Trả lời: 

Ngày hôm sau người ta nhập về kho số trứng là:

36 250 x 2 = 72 500 (quả)

                   Đáp số: 72 500 quả trứng

Bài 5 trang 64 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nhà của Hà cách trường 5 400 m. Hằng ngày đi học, Hà đi từ nhà đến trường rồi lại đi từ trường về nhà. Một tuần Hà đi học 5 ngày. Hỏi trong một tuần đi học, Hà phải đi bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp: 

Bước 1: Tính quãng đường Hà đi từ nhà đến trường rồi lại đi từ trường về nhà trong 1 ngày.

Bước 2: Tính quãng đường Hà đi từ nhà đến trường rồi lại đi từ trường về nhà trong 5 ngày.

Bước 3: Đổi đơn vị m về km.

Trả lời:  

Trong một ngày đi học, Hà phải đi:

5 400 x 2 = 10 800 (m)

Trong một tuần đi học, Hà phải đi:

10 800 x 5 = 54 000 (m)

Đổi 54 000 m = 54 km

                    Đáp số: 54 km

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 65, 66, 67 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 65; bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 66; bài 6 trang 67 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 29. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. . Mẹ chia đều 2 lít nước trái cây cho 5 người. Hỏi mỗi người sẽ được chia bao nhiêu mi-li-lít nước trái cây? Một cửa hàng gạo nhập về 6 xe gạo, mỗi xe chở 3 000 kg gạo.

 • Giải Toán 3 trang 68 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 68 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 30. Em làm được những gì? Bài 6 Ông Tư thu hoạch được 30 000 kg khoai tây, gấp 2 lần số khoai tây ông Năm thu hoạch được

 • Giải Toán 3 trang 69 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2 trang 69 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 31. Diện tích của một hình. Bài 1 So sánh diện tích một số hình phẳng trong bộ đồ dùng học tập.

 • Giải Toán 3 trang 70, 71 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2 trang 70; bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 32. Xăng-ti-mét-vuông. Bài 3 Người ta cắt một miếng giấy hình chữ nhật có diện tích 20 cm2 thành 2 mảnh giấy có diện tích bằng nhau. Diện tích mỗi mảnh giấy là ?

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác