Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 2

TIẾNG VIỆT 2 TẬP 2

Câu hỏi 1: Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng.Câu hỏi 2: Khi gặp nạn, Chồn như thế nào?Câu 3. Gà rừng nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?Câu hỏi 4: Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đối ra sao?

Câu 1: Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng

Trả lời:

- Chồn vẫn ngầm coi thường bạn.

- Ít thế sao mình thì có hàng trăm.

Câu 2: Khi gặp nạn, Chồn như thế nào?

Trả lời:

Khi gặp nạn, Chồn rất sợ hãi và chẳng nghĩ ra được điều gì.

Câu 3. Gà rừng nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?  

Trả lời:

 Gà Rừng đã nghĩ ra mẹo “giả vờ chết để đánh lừa người thợ săn”

Câu 4 Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đổi ra sao?

Trả lời:

Em có thể đặt tên truyện như sau: “Chỉ cần một trí khôn” hoặc “Giải nguy nhờ trí thông minh” hay “Đừng bao giờ coi thường người khác”, ...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Chính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn

  Câu 1. Điền các tiếng:a) Bắt đầu bằng r, d, gi có nghĩa như sau:b) Có “thanh hỏi" hoặc “thanh ngã” có nghĩa như sau.Câu 2. a) Điền vào chỗ trống r, d, gi.b) Ghi vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã.

 • Soạn bài Chim rừng Tây Nguyên

  Câu hỏi 1. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim gì?Câu 2. Tìm từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của từng loài chim.

 • Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài chim

  Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh.Câu 2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:Câu 3. Chép lại đoạn văn trong “Vở bài tập Tiếng Việt” trang 15, cho đúng chính tả.

 • Soạn bài Cò và Cuốc

  Câu hỏi 1. Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào? Câu hỏi 2: Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy?Câu hỏi 3: Câu trả lời của Cò chứa, một lời khuyên. Lời khuyênấy là gì?