Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

- (xâu, sâu):……bọ, …….. kim

- (sắn, xắn) : củ     ……., …….          tay áo

- (xinh, sinh) : ………sống , ………đẹp

- (sát, xát) : ……..gạo , ………..bên cạnh

2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống :

Giải

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

- (xâu, sấu): sâu bọ, xâu kim

- (sắn, xắn) : củ sắn, xắn tay áo

- (xinh, sinh): sinh sống, xinh đẹp

- (sát, xát): xát gạo, sát bên cạnh

2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me