Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển :

1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển :

M : tàu biển, biển cả, .............................

2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B :

3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.       

.............................................

4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 60, 61), trả lời câu hỏi :

a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương ?

.......................................................

b) Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

......................................................

c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?

.....................................................

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống các từ ngữ có tiếng biển :

M : tàu biển, biển cả, biển động, cá biển, nước biển, sóng biển, gió biển, dân biển, vùng biển,...

2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B :

3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.       

Vì sao không được bơi ở đoạn sông này ?

4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (sách Tiếng Việt 2, tập hai, trang 60, 61), trả lời câu hỏi:

a) Vì sao Sơn Tinh lấy Mị Nương ?

Sơn Tinh lấy Mị Nương vì dâng lễ vật lên vua Hùng trước.

b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì tức giận, muốn cướp lại Mị Nương.

c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?

Nước ta có nạn lụt hằng năm vì Thủy Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh để trả thù.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me