Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Viết vào chỗ trống tên các loài cá :

 (1) Viết vào chỗ trống tên các loài cá :

Bắt đầu bằng ch

Bắt đầu bằng tr

M : cá chim, ………….

 

M : cá trắm, ………

(2) Đin tiếng :

a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Em trai của bố :  ……………..

- Nơi em đến học hàng ngày :   …………..

- Bộ phận cơ thể dùng để đi :   ………………

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Trái nghĩa với khó :      ……….

- Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay bên dưới đầu : ……….

- Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi :   ………….

TRẢ LỜI:

(1) Viết vào chỗ trống tên các loài cá :

Bắt đầu bằng ch

Bắt đầu bằng tr

 M : cá chim, cá chuối, cá chép, cá chuồn, cá chẽm, cá chày,...

 M : cá trắm, cá trích, cá trôi, cá tràu, cá trê, cá trạch,...

(2) Điền tiếng :

a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Em trai của bố : chú

- Nơi em đến học hằng ngày : trường

- Bộ phận cơ thể dùng để đi : chân

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Trái nghĩa với khó : dễ

- Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay bên dưới đầu : cổ

- Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi : mũi

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me