Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Điền vào chỗ trống :

(1) Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x                         b) ut hoặc uc

- ....ay sưa                         - ch….´.. mừng

  ....ay lúa                            chăm ch…´..

- …...ông lên                      - l….. lội

   dòng ….ông                       l….. lọi

(2) a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s (sói, sẻ, sứa,...). Em hãy viết thêm các tên khác :

..............................................

b) Điền các tiếng có vần uc hoặc ut, có nghĩa như sau :

- Co (đầu, cổ, tay) lại:     …………

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát:     …………..

- Chọi bằng sừng hoặc đầu :     ………….

TRẢ LỜI:

(1) Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x                        b) ut hoặc uc

- say sưa                           - chúc mừng

  xay lúa                              chăm chút

xông lên                          - lụt lội

  dòng sông                          lục lọi

(2) a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s (sói, sẻ, sứa,...). Em hãy viết thêm các tên khác :

sóc, sáo, sâu, săn sắt, cá sấu, sò, sùng, sơn dương, sâm cm, sư tử,...

b) Điền các tiếng có vần uc hoặc ut, có nghĩa như sau :

- Co (đầu, cổ, tay) lại : rụt

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát : xúc

- Chọi bằng sừng hoặc đầu : húc

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me