Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Viết tên vật trong mỗi tranh :

(1) Viết tên vật trong mỗi tranh :

a) Có chữ l hoặc chữ n

 

1.......................................            

2.......................................                

3.......................................

4.......................................

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

 

1.......................................

2. .....................................

3.......................................

4.......................................

(2) Chọn chữ trong ngoặc đdn điền vào chỗ trống :

TRẢ LỜI:

(1) Viết tên các vật trong tranh :

a) Có chữ l hoặc chữ n

 1. lá                    2. len                   3. na                4. nón

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

5. tủ              6. gỗ                  7. cửa sổ              8. muỗi

(2) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me