Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống:

Chọn chữ trong ngoặc đơn bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống:

1. - (sương, xương) :………      mù, cây      …………..rồng

    - (sa, xa) :    đất phù………..,  đường………..    

    - (sót, xót) : ………. xa, thiếu………         

2. - (chiết chiếc) :    ………..cành       , ………..lá

    - (tiết tiếc) : nhớ………, ……….        kiệm

    - (biết, biếc) :  hiểu……..,         xanh……….       

TRẢ LỜI:

   Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống :

a) - (sương, xương) : sương mù, cây xương rồng

    - (sa, xa) :                    đất phù sa, đường xa

    - (sót, xót) :                   xót xa, thiếu sót

b) - (chiết, chiếc) :         chiết cành, chiếc

    - (tiết, tiếc):                    nhớ tiếc, tiết kiệm

    - (biết, biếc) :                  hiểu biết, xanh biếc

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me