Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Điền vào chỗ trống

(1) Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x

hoa ….en,         …..en lẫn

hoa ….úng,       ….úng xính

b) iêt hoặc iêc

làm v..․…,         bữa t..․….

thời t…´….,       thương t…´….

(2) Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chứa tiếng có âm s hoặc x, có nghĩa như sau :

b) Chứa tiếng có âm iêc hoặc iêt, có nghĩa như sau :

TRẢ LỜI:

(1) Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

hoa sen,               xen lẫn

hoa súng,            xúng xính

b) iêt hoặc iêc

làm việc,             bữa tiệc

thời tiết,              thương tiếc

 (2) Tìm và ghi vào chỗ trống các từ :

a) Chứa tiếng có âm s hoặc x, có nghĩa như sau :

b) Chứa tiếng có âm iêc hoặc iêt, có nghĩa như sau :

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me