Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1. Chọn từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) điền vào chỗ trống :

1. Chọn từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) đin vào chỗ trống :

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

 

………

 

………

 

 

………

 

……

2. Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...) :

a) Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

M : Bao gi lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

-........................................

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè ?

-........................................

c) Bạn làm bài tập này khi nào ?

-......................................

d) Bạn gặp cô giáo khi nào ?

-.....................................

3. Chọn dấu chấm hoặc dấu chm than điền vào □ :

a) Ông Mạnh nổi giận, quát:

- Thật độc ác □

b) Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:

- Mở cửa ra □

- Không □ Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào □

TRẢ LỜI:

1. Chọn từ ngữ trong ngoặc để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) điền vào chỗ trống :

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

ấm áp

nóng bức,

oi nồng

se se lạnh

giá lạnh, mưa phùn gió bấc

2. Hãy thay (cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...):

a)  Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

M : Bao giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

- Lúc nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

- Tháng mấy lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

- Mấy giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè ?

- Lúc nào trường bạn nghỉ hè ?

- Bao giờ trường bạn nghỉ hè ?

- Tháng mấy trường bạn nghỉ hè ?

c) Bạn làm bài tập này khi nào ?

- Bạn làm bài tập này lúc nào ?

- Bạn làm bài tập này bao giờ ?

- Bạn làm bài tập này lúc mấy giờ ?

d) Bạn gặp cô giáo khi nào ?

- Bạn gặp cô giáo lúc nào ?

- Bạn gặp cô giáo bao giờ ?

- Bạn gặp cô giáo lúc mấy giờ ?

3. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm than điền vào □ :

a) Ông Mạnh nổi giận, quát:

Thật độc ác !

b) Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:

Mở cửa ra !

Không ! Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào .

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me