Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 6. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Giải bài tập trang 75 chương 6 ngành động vật có xương sống Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 1: Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

1. Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là

A. có hiện tượng trú đông.

B. chỉ kiếm mồi vào ban đêm, ăn sâu bọ...

C. sống ở nơi ẩm ướt.                           

D. thuộc động vật biến nhiệt.

2. Không thuộc đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn của ếch đồng là

A. đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

B. mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ.

C. chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt.

D. cả A và C.

3. Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước của ếch đồng là

A. da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.

B. đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

C. các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt).

D. cả A, B và C.

4. Ếch đồng sinh sản bằng cách

A. đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển không có biến thái.

B. đẻ trứng, thụ tinh trong, phát triển có biến thái.

C. đẻ trứng, thụ tinh trong, phát triển không có biến thái.

D. đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển có biến thái

5. Hệ tuần hoàn ếch là hệ tuần hoàn

A. hở với tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

B. kín với tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

C. kín với tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

D. hở với tim 3 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.

6. Lớp Lưỡng cư gồm các bộ

A. Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư có chi, Lưỡng cư không chân.

B. Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư không chân.

C. Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có đuôi, Lưỡng cư có chân.

D. Lưỡng cư không đuôi, Lưỡng cư có chi, Lưỡng cư không chân.

7. Cá cóc Tam Đảo thuộc bộ

A. Lưỡng cư không đuôi.                          B. Lưỡng cư có đuôi.

C. Lưỡng cư có chân.                               D. Lưỡng cư không chân.

8. Ếch giun sống

A. chủ yếu ở trên cạn.                              B. chui luồn trong đất.

C. chủ yếu trong nước.                             D. Chủ yếu trên cây, bụi cây.

9. Ếch cây hoạt động

A. ban ngày.                                            B. chiều và ban đêm.

C. về ban đêm.                                        D. Cả ngày và đêm

10. Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư là

A. sống vừa ở nước, vừa ở cạn, da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng bốn chi.

B. hô hấp bằng phổi và da, có hai vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha.

C. là động vật biến nhiệt, sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.

D. cả A, B và C.

11. Vai trò của lưỡng cư đối với con người và tự nhiên là

A. tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban đêm.

B. tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi...

C. là thực phẩm, làm thuốc, là vật thí nghiệm trong sinh lí học, góp phần giữ cân bằng sinh thái.

D. cả A, B và C.

12. Bộ xương ếch có vai trò

A. tạo khung nâng đỡ cơ thể.

B. là nơi bám của các cơ giúp ếch di chuyển.

C. tạo khoang bảo vệ não, tuỷ và các nội quan.

D. cả A, B và C.

13. Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền (a, b, c...) vào cột C.

 

A. Cấu tạo trong của ếch

C. Trả lời

B. Ý nghĩa thích nghi với

đời sống ở cạn

1. Miệng có lưỡi

2. Xuất hiện phổi

3. Xuất hiện vòng tuần hoàn phổi

4. Hê thần kinh phát triển, não trước lớn hơn và tiểu não nhỏ hơn so với não cá

1..............

2...................

3...................

4...................

a) Giúp tiếp nhận nhiều không khí, làm tăng khả năng trao đổi khí của cơ thể

b) Đáp ứng được các hoạt động phức tạp với môi trường trên cạn

c) Có thể phóng ra để bắt mồi

d) Máu đi nuôi cơ thể là máu pha nhưng chứa nhiều Oo hơn

14. Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng hay sai rồi ghi vào ô trống (Đ : đúng ; S : sai).

 
STT Câu dẫn Đ/S
1 Lưỡng cư là nhóm lớp động vật thụ tinh ngoài nên phải xuống nước đế sinh sản  
2 Cóc nhà chỉ sống ở trên cạn  

3

Ếch đồng có mũi thông với khoang miệng và phổi giúp ếch vừa để ngửi vừa để thở

 

4

Lưỡng cư da trần và ẩm ướt làm giảm sức cản của nước và giúp cho hô hấp

 

5

Ếch đồng đầu nhọn, thân ngắn, chi gồm nhiều phần khớp với nhau linh hoạt giúp cho rẽ nước dễ dàng

 

6

Ếch ương lớn ưa sống ở nước hơn, hoạt động cả ngày và đêm, khi bị tấn công chúng doạ nạt lại đối phương

 

7

Ếch giun sống chui luồn trong hang đất xốp, hoạt động cả ngày và đêm

 

8

Cóc nhà ưa sống ở cạn hơn, hoạt động về chiều và đêm, khi bị tấn công chúng tiết nhựa độc

 

9

Ếch đồng di chuyển bằng nhiều cách : bò hoặc phóng mình trên cạn và bơi trong nước

 

10

Hệ thần kinh của ếch đồng gồm các phần như ở não cá nhưng có não trước và tiểu não phát triển lớn hơn não cá

 

 


Lời giải:

 
Câu Đáp án
1

B

2 A
3 D
4 D
5 C
6 B
7 B
8 B
9 C
10 D
11 D
12 D
13

1.c

2.a

3.d

4.b

14

1.Đ

2.S

3.Đ

4.Đ

5.S

6.S

7.Đ

8.Đ

9.Đ

10.S

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác