Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Giải bài tập trang 155 bài 47 cấu tạo trong của thỏ SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2 trang 158 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 158 bài 48 đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi SGK Sinh học 7. Câu 1: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh...

 • Giải bài 1, 2 trang 161 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 161 bài 49 đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi SGK Sinh học 7. Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 165 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 165 bài 50 đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt SGK Sinh học 7. Câu 1: Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và ăn thịt...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 169 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 169 bài 51 đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ....