Trang chủ
Bình chọn:
2.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 7: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Giải bài tập trang 181 bài 55 tiến hóa về sinh sản SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy kế các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2 trang 184 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 184 bài 56 cây phát sinh giới động vật SGK Sinh học 7. Câu 1: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật...

 • Giải bài 1, 2 trang 188 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 188 bài 57 đa dạng sinh học SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích?...

 • Giải bài 1, 2 trang 191 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 191 bài 58 đa dạng sinh học SGK Sinh học 7. Câu 1: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng...

 • Giải bài 1, 2 trang 195 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 195 bài 59 biện pháp đấu tranh sinh học SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học...