Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Giải bài tập trang 169 bài 51 đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ....

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2 trang 174 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 174 bài 53 môi trường sống và sự vận động di chuyển SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển...

 • Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 178 bài 54 tiến hóa về tổ chức cơ thể SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu sự phân hóa và chuyển hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật ...

 • Giải bài 1, 2 trang 181 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 181 bài 55 tiến hóa về sinh sản SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy kế các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó...

 • Giải bài 1, 2 trang 184 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 184 bài 56 cây phát sinh giới động vật SGK Sinh học 7. Câu 1: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật...