Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Giải bài tập trang 161 bài 49 đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi SGK Sinh học 7. Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 165 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 165 bài 50 đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt SGK Sinh học 7. Câu 1: Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và ăn thịt...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 169 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 169 bài 51 đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ....

 • Giải bài 1, 2 trang 174 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 174 bài 53 môi trường sống và sự vận động di chuyển SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển...

 • Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 178 bài 54 tiến hóa về tổ chức cơ thể SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu sự phân hóa và chuyển hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật ...