Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 7: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Giải bài tập trang 174 bài 53 môi trường sống và sự vận động di chuyển SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 178 bài 54 tiến hóa về tổ chức cơ thể SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu sự phân hóa và chuyển hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật ...

 • Giải bài 1, 2 trang 181 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 181 bài 55 tiến hóa về sinh sản SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy kế các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó...

 • Giải bài 1, 2 trang 184 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 184 bài 56 cây phát sinh giới động vật SGK Sinh học 7. Câu 1: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật...

 • Giải bài 1, 2 trang 188 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 188 bài 57 đa dạng sinh học SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích?...