Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Giải bài tập trang 165 bài 50 đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt SGK Sinh học 7. Câu 1: Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và ăn thịt...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 169 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 169 bài 51 đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ....

 • Giải bài 1, 2 trang 174 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 174 bài 53 môi trường sống và sự vận động di chuyển SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển...

 • Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 178 bài 54 tiến hóa về tổ chức cơ thể SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu sự phân hóa và chuyển hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật ...

 • Giải bài 1, 2 trang 181 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 181 bài 55 tiến hóa về sinh sản SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy kế các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó...