Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Giải bài tập trang 137 bài 41 chim bồ câu SGK Sinh học 7. Câu 1: Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2 trang 142 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 142 bài 43 cấu tạo trong của chim bồ câu SGK Sinh học 7. Câu 1: Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay....

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 146 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 146 bài 44 đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú....

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 151 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 151 bài 46 thỏ SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống? ...

 • Giải bài 1, 2 trang 155 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 155 bài 47 cấu tạo trong của thỏ SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học...