Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Giải bài tập trang 142 bài 43 cấu tạo trong của chim bồ câu SGK Sinh học 7. Câu 1: Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay....

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 146 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 146 bài 44 đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú....

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 151 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 151 bài 46 thỏ SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống? ...

 • Giải bài 1, 2 trang 155 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 155 bài 47 cấu tạo trong của thỏ SGK Sinh học 7. Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học...

 • Giải bài 1, 2 trang 158 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 158 bài 48 đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi SGK Sinh học 7. Câu 1: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh...