Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 1: Towns and cities

Giải bài tập Vocabulary - Unit 1 trang 14, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). THINK! What famous places are there in your town or city?

THINK! What famous places are there in your town or city?

(Hãy nghĩ xem! Có những nơi nổi tiếng nào ở thị trấn hay thị phố của em?)

 Lời giải:

Famous places in my city – Ha Noi are: 

(Những nơi nổi tiếng thành phố của tôi – Hà Nội là)

- Ngoc Son temple (đền Ngọc Sơn)

- The Huc bridge (cầu Thê Húc)

- But tower (tháp Bút)

- Hoan Kiem lake (hồ Hoàn Kiếm)

- West lake (hồ Tây)

- Ho Chi Minh mausoleum (lăng chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Old quarter (phố Cổ)

- Botenical Garden (vườn Bách thảo)

- Thu Le park (công viên Thủ Lệ)

- Ba Vi national park (vườn quốc gia Ba Vì)

- Bat Trang pottery village (làng gốm Bát Tràng)

- The Temple of Literature (Quốc Tử Giám)

...

1. Match the words in the box with places 1-14 on the map of London below. There are six extra words. Then listen and check.

(Nối các từ trong khung với các địa điểm 1 – 14 trên bản đồ của Luân Đôn bên dưới. Có 6 từ thừa. Sau đó nghe và kiểm tra.)

At the British (1)____________, there are fourteen million books!

Regent's (2)____________is a beautiful green area.

The Savoy is a very famous (3)_________.

Nelson's Column is a tall (4)__________ in the middle of Trafalgar (5)__________.

Harrods is a very famous (6)___________.

Victoria (7)_________ -  London buses stop here.

Convent Garden - go shopping in the (8)_________s.

The IMAX (9)__________ - watch a 3D film here.

New Malden, eat interesting Korean food in the (10)________here.

King’s Cross (11)_________ - take a train here.

The West End is London's (12)_________district.

Tower (13) ________- see the River Thames from here.

The Shard ________is London's new and very tall (14)_____________.