Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

Giải bài tập trang 138, 139 bài ôn tập chương I Đoạn thẳng Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu I.1: Chọn đáp án đúng....

Câu I.1 trang 138 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Chọn đáp án đúng.

Quan sát hình bs 6

(A) đường thẳng d đi qua điểm T.

(B) đường thẳng d đi qua hai điểm M và T.

(C) đường thẳng d không đi qua điểm M và không đi qua điểm T.

(D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T.

Giải

Chọn (D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T.

Câu I.2 trang 138 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong số năm điểm (phân biệt), nhưng không có ba điểm nào thẳng hàng cho trước?

(A) 1;                          (B) 5;                         

(C) 10;                        (D) Vô số.

Giải

Chọn (C) 10.

Câu I.3 trang 138 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Với ba điểm (phân biệt) M, N, P thẳng hàng thì

(A) Điểm N luôn nằm giữa hai điểm M, P;

(B) Điểm M và điểm N luôn nằm khác phía đối với điểm P;

(C) Điểm N và điểm P luôn nằm cùng phía đối với điểm M;

(D) Hai điểm luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại.

Giải

Chọn (D) Hai điểm luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại.

Câu I.4 trang 139 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Hai tia trùng nhau nếu

(A) chúng có chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng;

(B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc;

(C) chúng có hai điểm chung;

(D) chúng có rất nhiều điểm chung.

Giải

Chọn (B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc.

Câu I.5 trang 139 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Số đoạn thẳng mà hai đầu mút của mỗi đoạn là một trong các điểm M, N, P, Q được cho trong hình bs 7 bằng

(A) 3;                               (B) 4;

(C) 5;                               (D) 6.

Giải

Chọn (D) 6.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác