Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 3 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 36, 37 bài 15 tìm một số biết giá trị một phân số của nó Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 15.1: Hãy chọn đáp án đúng...

Câu 15.1 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({3 \over 7}\) của 28 thì bằng \({{12} \over 7}\) của số

(A) 7;                          (B) 12;

(C) 4;                          (D) \({{36} \over {49}}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn đáp án (A) 7.

Câu 15.2 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({1 \over 3}\) % của một số là 10. Số đó là

(A) 0,07;                  (B) 0,3;

(C) 3;                       (D) 3000        

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án (D) 3000.

Câu 15.3 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Một người mang một sọt cam đi bán. Sau khi bán \({3 \over 7}\) số cam và 2 quả thì số cam còn lại là 45 quả. Tính số cam người ấy mang đi bán

Giải

\({4 \over 7}\) số cam người ấy mang đi bán là 46 + 2 = 48 (quả)

Vậy số cam mang đi bán là: \(48:{4 \over 7} = 84\) (quả)

Câu 15.4 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hai đội công nhân sửa hai đoạn đường có chiều dài tổng cộng là 200m. Biết rằng \({1 \over 6}\) đoạn đường đội thứ nhất sửa bằng \({1 \over 4}\) đoạn đường đội thứ hai sửa. Tính chiều dài đoạn đường mỗi đội đã sửa

Giải

\({1 \over 4}\) đoạn đường đội thứ hai sửa bằng \({1 \over 6}\) đoạn đường đội thứ nhất sửa, nên đoạn đường đội thứ hai sửa bằng \({1 \over 6}.4 = {4 \over 6} = {2 \over 3}\) (đoạn đường) đội thứ nhất sửa.

Chiều dài đoạn đường cả hai đội sửa bằng:

\(1 + {2 \over 3} = {5 \over 3}\) (đoạn đường của đội thứ nhất)

Vậy đoạn đường đội thứ nhất sửa là:

\(200:{5 \over 3} = 120\) (m)

Đoạn đường đội thứ hai sửa là:

200 – 120 = 80 (m)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác