Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 3 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG II. GÓC

Giải bài tập trang 81, 82 bài 1 nửa mặt phẳng Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 1.1: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp dưới đây....

Câu 1.1 trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp dưới đây

a) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng I

b) Điểm M thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d và điểm N thuộc nửa mặt phẳng đối.

c) Điểm M thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng a. Hai điểm M. N nằm khác phía đối với đường thẳng a. Hai điểm N, P nằm khác phía đối với đường thẳng a.

d) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại điểm O. Điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng m. Hai điểm A, B ở cùng phía với đường thẳng m nhưng khác phía đối với đường thẳng n. Điểm C vừa thuộc nửa mặt phẳng bờ n có chứa điểm B vừa thuộc nửa mặt phẳng bờ m không chứa điểm A. Điểm D không thuộc nửa mặt phẳng bờ n có chứa điểm B và hai điểm A, D khác phía đối với đường thẳng m

Giải

Với mỗi ý của bài này có thể có nhiều trường hợp về hình vẽ. Chỉ yêu cầu HS vẽ đúng 1 trường hợp, chẳng hạn:

Câu 1.2 trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Dựa vào hình bs.1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.

Cột A

Cột B

1) Hai điểm P,Q

a) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z, nằm khác phía đối với đường thẳng t

2) Hai điểm P, R

b) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng t và thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z

3) Hai điểm Q,R

c) nằm khác phía đối với đường thẳng z và cũng nằm khác phía đối với đường thẳng t

 

d) thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng z và cùng thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thăng t

Giải

Nối 1 – d     ;                   2 – c  ;                    3 – a

Câu 1.3 trang 82 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Nhìn hình bs.2 hãy đọc tên một tia nằm giữa hai tia khác

Giải

Tia SU nằm giữa hai tia  ST và SV

Tia SU nằm giữa hai tia  ST và SW

Tia SV nằm giữa hai tia  ST và SX

Tia SV nằm giữa hai tia  ST và SW

Tia SV nằm giữa hai tia  ST và SX

Tia SV nằm giữa hai tia  SU và SW

Tia SW nằm giữa hai tia  SU và SX

Tia SW nằm giữa hai tia  ST và SX

Tia SW nằm giữa hai tia  SV và SX

Tia SW nằm giữa hai tia  SU và SX

Chú ý: nối điểm S với 3 trong số n điểm đã cho trên đường thẳng q ta được một tia nằm giữa hai tia. Do đó nếu có n > 2 điểm trên đường thẳng q thì có n(n – 1) (n – 2) : 6 tia nằm giữa hai tia khác.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác