Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG III. THÂN

Giải bài tập trang 50 bài 15 cấu tạo trong của thân non SGK Sinh 6. Câu 1: Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần....

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 52 bài 16 thân to ra do đâu SGK Sinh 6. Câu 1: Cây gỗ to ra do đâu?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 56 bài 17 vận chuyển các chất trong thân SGK Sinh 6. Câu 1: Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng....

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 SGK Sinh học 6

  Giải bài tập trang 59, 60 bài 18 biến dạng của thân SGK Sinh học 6. Câu 1: Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào....

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 64 bài 19 đặc điểm bên ngoài của lá SGK Sinh 6. Câu 1: Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?...