Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG VI. HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

Giải bài tập trang 100 bài 30 thụ phấn SGK Sinh 6. Câu 1: Thụ phấn là gì ?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 102 bài 30 thụ phấn SGK Sinh 6. Câu 1: Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì ? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn ?...

 • Giải bài 1, 2 trang 104 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 104 bài 31 thụ tinh, kết hạt và tạo quả SGK Sinh 6. Câu 1: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 107 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 107 bài 32 các loại quả SGK Sinh 6. Câu 1: Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? ...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 109 bài 33 hạt và các bộ phận của hạt SGK Sinh 6. Câu 1: Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm....