Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
2.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT

Giải bài tập trang 109 bài 33 hạt và các bộ phận của hạt SGK Sinh 6. Câu 1: Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm....

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 112 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 112 bài 34 phát tán của quả và hạt SGK Sinh 6. Câu 1: Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 115 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 115 bài 35 những điều kiện cần cho hạt nảy mầm SGK Sinh 6. Câu 1: Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 117, 118 SGK Sinh học 6

  Giải bài tập trang 117, 118 bài 36 tổng kết về cây có hoa SGK Sinh học 6. Câu 1: Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Chúng có chức năng gì ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 121 bài 36 tổng kết về cây có hoa SGK Sinh 6. Câu 1: Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào ?...