Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 4: My neighbourhood

Tìm hiểu ngữ pháp: Công thức so sánh hơn với tính từ/trạng từ ngắn Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

Cấu trúc so sánh hơn: Khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng ra làm đối tượng để so sánh

Công thức với tính từ/trạng từ ngắn: Tính tù/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng “y” cũng được xem là tính từ /trạng từ ngắn.

TỈNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN thêm ER + THAN

Ex: He is richer than me.

Anh ấy giàu hơn tôi.

I am taller than he. Tôi cao hơn anh ta.

Lưu ý:

-    Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng y, đổi y thành i rồi mới thêm er.

Ex: Happy —> Happier

-     Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng e, ta chỉ cần thêm r thôi.

Ex: Late —> Later

-      Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm, ta viết phụ âm cuối thêm 1 lần nữa (gấp đôi phụ âm cuối) rồi mới thêm er.

Ex: big —> bigger

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác