Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Review 4 (Units 10 - 11 - 12)

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập phần Skills (Kỹ năng) - trang 69 Review 4 (Units 10 - 11 - 12) SGK tiếng anh 6 mới

1    Read the advertisement and choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps.

(Đọc bài quảng cáo và chọn ra câu trả lời đúng trong A, B, c hoặc D cho mỗi khoảng trống.)

Hướng dẫn giải:

1. A             

2. B

3. C

4. D

Tạm dịch:

Người máy Kitty 2012 của chúng tôi làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ làng hơn!

Người máy gia đình mới này có 3 chương trình: Nó có thể canh gác nhà cửa, nó có thể lau chùi sàn nhà và nó có thể tương tác với con người. Kitty 2012 nhanh nhẹn và thông minh. Khi chúng tôi đi xa, nó có thể nghe được vài âm thanh và gửi đi những tín hiệu đến điện thoại di động của chúng tôi nếu có vấn đề hoặc nguy hiểm. Nó có thể di chuyển quanh nhà và leo lên tìm những nơi dơ bẩn và lau chúng. Nó có máy quay phim trong con mắt vì ihế nó có thể quan sát con người và phản ứng với chúng.

2   Read the text and choose the correct answer A, B, or C for each of the gaps.

(Đọc bài đọc và chọn ra câu trả lời chính xác A, B hoặc c cho mỗi khoảng trống.)

 

Hướng dẫn giải:

1. A    

2. B    

3. A    

4. A

Tạm dịch:

Nhà của chúng ta như thế nào trong tương lai?

Các nhà khoa học dự đoán nơi và cách chúng ta sống sẽ thay đổi nhiều trong tương lai.

Nhà chúng ta trong tương lai sẽ thân thiện với môi trường hơn. Chúng ta sẽ không sử dụng điện trong nhà. Thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng năng lượng gió hoặc năng lượng Mặt trời.

Chúng ta sẽ có thể điều khiển nhà tương lai của chúng ta bằng giọng nói. Cửa và cửa sổ sẽ mở và đèn sẽ bật sáng khi chúng ta bảo chúng. Nó sẽ làm cho cuộc sông của chúng ta dễ dàng hơn và thoải mái hơn.

Trong tương lai, sẽ có nhiều thành phố dưới nước và dưới mặt đất. Sẽ có những thành phô" trong không trung và trên những hành tinh khác Chúng ta sẽ phải xây dựng những thành phô" ở đó bởi vì sẽ không có nhiều người hoặc không đủ đất để xây nhà hoặc tòa nhà trên đó.

1. Các nhà khoa học dự đoán nơi và cách chúng ta sống sẽ thay đổi rất nhiều.

2. Theo như đoạn văn, câu nào không đúng về nhà trong tương lai?

3. Chúng ta sẽ có thể điều khiển nhà tương lai của chúng ta bằng giọng nói.

4. Tại sao chúng ta phải xây dựng những thành phố trong không trung, trên những hành tinh khác, và dưới đất?

3  Work in pairs. You are going to design your future houses. Discuss the questions below.

(Làm việc theo cặp. Em sẽ thiết kế nhà tương lai của em. Thảo ỉuận những câu hỏi bên dưới.)

Tạm dịch:

-   Nhà bạn sẽ nằm ở đâu?

-  Nhà bạn sẽ là loại gì?

-  Nó to như thế nào?

-   Sẽ có gì phía trước và sau nó?

-   Nó sẽ có gì? (Ví dụ: trực thăng, hồ bơi, sở thú, phòng tập...)

4 Work in groups. Take turns describing your future house and try to persuade your group members to live in it. Who has the best future house in your group?

(Làm việc theo nhóm. Lần lượt miêu tả nhà tương lai của em và cố gắng thuyết phục các thành viên trong nhóm sống ở đó. Ai có nhà tương lai đẹp nhất trong nhóm?)

5 Listen and tick (√)  what people from the Youth Eco-Parliament advise us to do for our environment.

(Nghe và chọn những gì mà người trong nhóm Nghị Viện sinh thái Thanh niên khuyên chúng ta làm cho môi trường.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

1. Tái chế nhiều rác hơn (ví dụ: ly, giấy, nhựa..)

2. Mang quần áo cũ đi từ thiện thay vì ném chúng đi.

3. Nhặt rác trong công viên hoặc trên đường

4. Trồng rau riêng của bạn.

5. Tiết kiệm năng lượng - tắt đèn và ti vi khi bạn không sử dụng chúng

6. Sử dụng túi tái sử dụng thay cho túi nhựa

Audio Script:

In 2004, 120 young people from ten European countries met in Berlin at the first Youth Eco-Parliament. They gave ideas for improving the environment around us. Here are some of the things they advised us to do:

-   recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic)

-   pick up rubbish in parks or in the street

-   save energy - turn off light and TVs when you’re not using them

-   use reuseable bags instead of plastic bags

Dịch Script:

Năm 2004, 120 thanh niên từ mười quốc gia châu Âu đã gặp nhau tại Berlin tại Nghị viện sinh thái thanh niên đầu tiên. Họ đưa ra những ý tưởng để cải thiện môi trường xung quanh chúng ta. Dưới đây là một số điều họ khuyên chúng ta nên làm:

- Tái chế rác nhiều hơn (ví dụ, thủy tinh, giấy và nhựa)

- nhặt rác trong công viên hoặc trên đường phố

- tiết kiệm năng lượng - tắt đèn và TV khi bạn không sử dụng chúng

- sử dụng túi có thể tháo rời thay vì túi nhựa

6     Write about what you think we should do to improve the environment. Use the ideas from 5  or your own ideas.

(Viết về những điều em nghĩ là chúng ta nên làm để cải thiện môi trường, sử dụng ý kiến từ phần 5 hoặc ý kiến riêng của em.)

I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly,__________

Hướng dẫn giải:

I    think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, we should turn off light when we go out. Secondly, we should turn off tap when we brush teeth and wash dishes. Finally, we should recycle many things (plastic bottle, paper...).

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm nhiều điều để cải thiện môi trường quanh chúng ta. Đầu tiền, chúng ta nên tắt đèn khi đi ra ngoài. Thứ hai là, chúng ta nên tắt vòi nước khi đánh răng hoặc rửa chén. Cuối cùng, chúng ta nên tái chế nhiều thứ (chai nhựa, giấy...).

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác