Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Giải bài tập trang 106 bài luyện tập chung Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 2. Câu 2: Tính nhẩm...

Bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 Tiết 104 trang 106 sgk Toán 3

Bài 1. Tính nhẩm

a) 5200+400=       6300+500=       8600+200=

    5600-400=        6800-500=        8800-200=

b) 4000+3000=        6000+4000=          9000+1000=

     7000-3000=         10000-6000=        10000-9000=

     7000-3000=          10000-4000=        10000-1000=

Giải 

a) 5200+400=5600    6300+500= 6800   8600+200=8800

    5600-400=5200     6800-500=6300     8800-200=8600

b) 4000+3000=7000        6000+4000=9000          9000+1000=10000

     7000-3000=4000         10000-6000=4000        10000-9000=1000

     7000-3000=4000          10000-4000= 6000       10000-1000=9000


Bài 2. Đặt tính rồi tính

6924 + 1536                                      8493 – 3667

5718 + 636                                         4380 – 729

Giải

Bài 3. Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1: 3 số cây đã trồng. hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây?

Giải

Số cây trồng thêm được là:

948 : 3 = 316 (cây)

Số cây trồng được tất cả là:

948 + 316 = 1264 (cây)

Bài 4. Tìm x

a) x + 1909 = 2050

b) x – 586 = 3705

c) 8462 – x = 762

Giải

a) x + 1909 = 2050

    x = 2050 – 1909

    x = 141

b) x – 586 = 3705

    x = 3075 + 586

    x = 4291

c) 8462 – x = 762

    x = 8462 – 762

    x = 7700

Bài 5. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải

Có thể xếp thành hình tam giác như sau:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác