Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Giải bài tập trang 111 bài hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 2. Câu 1: Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn...

Bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 107 trang 111 sgk Toán 3

Bài 1. Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn

Giải

OM, ON, OP, OQ,  là bán kính MN, PQ là đường kính

OA, OB là bán kính, AB là đường kính

Bài 2. Em hãy vẽ hình tròn có :

Tâm O, bán kính 2cm

Tâm I, bán kính 3cm

Giải

Học sinh dùng compa để vẽ

Bài 3. Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau :

Câu nào đúng, câu nào sai ?

Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD

Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM

Đô dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD

Giải

Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD (sai)

Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM (sai)

Đô dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD (đúng)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác