Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Giải bài tập trang 172 bài Ôn tập về đại lượng sgk Toán 3. Câu 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3

Bài 1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

A.73cm        B.703cm        C.730cm        D.70003cm

Giải

Khoanh vào chữ B : B 703cm

Bài 2. Quan sát hình vẽ dưới đây rồi trả lời các câu hỏi

a) Quả cam cân nặng bao nhiêu gam?

b) Quả  đu đủ cân nặng bao nhiêu gam?

c) Quả đu đủ nặng hơn quả cam bao nhiêu gam?

Giải

a) Quả cam cân nặng 300g (200g + 100g = 300g)

b) Quả đu đủ cân nặng 700g (500g + 200g = 700g)

c) Quả đu đủ nặng hơn quả cam 400g (700 – 300 = 400g)

Bài 3. Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút. Tới trường lúc 7 giờ 10 phút

a) Gắn thêm kim phút vào các đồng hồ

b) Lan đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

Giải

Hướng dẫn:

a) Đồng hồ thứ nhất (ở bên trái) gắn kim phút chỉ số 11

Đồng hồ thứ hai (ở bên phải) gắn kim phút chỉ số 2

b) Lan đi từ nhà đến trường hết 15 phút

Bài 4. Bình có hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Bình mua bút chì 2700 đồng. hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền?

Giải

Số tiền Bình có là:

2000 x 2 = 4000 ( đồng)

Số tiền Bình còn lại là:

4000 – 2700 = 1300 (đồng)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác