Trang chủ
Bình chọn:
4.4 trên 59 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Giải bài tập trang 170 bài Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo) sgk Toán 3. Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 162 trang 170 sgk Toán 3

Bài 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

27469…27470                               70000 + 30000 …99000

85100…85099                               80000 + 10000..99000

30000…29000+ 1000                    90000 + 9000..99000

Giải

27469 < 27470                               70000 + 30000  > 99000

85100 > 85099                               80000 + 10000 < 99000

30000 = 29000+ 1000                    90000 + 9000 = 99000

Bài 2. Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Giải

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 42360

b) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 27998

Bài 3. Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn

Giải

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59825; 67925; 69725; 70100

Bài 4. Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé

Giải

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96400; 94600; 64900; 46900

Bài 5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945          B. 6840; 8640; 4860

C.8763; 8843; 8853           D.3689; 3699; 3690

Giải

Khoanh vào chữ C : C .8763; 8843; 8853  

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác