Trang chủ
Bình chọn:
2.8 trên 13 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Giải bài tập trang 108 bài tháng - năm Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 2. Câu 1: Trả lời các câu hỏi sau đây...

Bài 1, bài 2 Tiết 105 trang 108 sgk Toán 3

Bài 1. Trả lời các câu hỏi sau đây:

Tháng này là tháng mấy? tháng sau là tháng mấy?

Tháng 1 có bao nhiêu ngày                 tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Tháng 3 có bao nhiêu ngày          tháng 10 có bao nhiêu ngày?

Tháng 6 có bao nhiêu ngày? Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Giải

Học sinh tự trả lời

Tháng 1 có 31ngày                     Tháng 7 có 31 ngày

Tháng 3 có 31 ngày                    Tháng 10 có 31 ngày

Tháng 6 có 30 ngày                   Tháng 11 có 30 ngày

Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005

 

8

Thứ hai

1

8

15

22

29

Thứ ba

2

9

16

23

30

Thứ tư

3

10

17

24

31

Thứ năm

4

11

18

25

 

Thứ sáu

5

12

19

26

 

Thứ bảy

6

13

20

27

 

Chủ nhật

7

14

21

28

 

Xem tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi sau:

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy?

Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Giải

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư

Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật. đó là những ngày : 7, 14, 21, 28 tháng 8

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác