Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Giải bài tập trang 109 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 2. Câu 1: Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 106 trang 109 sgk Toán 3

Bài 1. Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004:

Tháng 1

Thứ hai   5 12 19 26

Thứ ba 6 13 20 27

Thứ tư    7 14 21 28

Thứ năm 1 8 15 22 29

Thứ sáu       2 9 16  23 30

Thứ bảy     3 10 17 24 31

Chủ nhật   4 11 18 25

Tháng 2

Thứ hai     2 9 16  23

Thứ ba       3 10 17 24

Thứ tư         4 11 18 24

Thứ năm        5 12 19 26

Thứ sáu         6 13  20 27

Thứ bảy        7 14  21 28

Chủ nhật    1 8 15 22   29

Tháng ba

Thứ hai      1 8 15 22  29

Thứ ba      2  9 16  23  30

Thứ tư  3 10 17 24 31

Thứ năm 4 11  18  25

Thứ sáu  5 12  19  26

Thứ bảy   6 13  20  27

Chủ nhật  7 14  21 28

a) Xem tờ lịch và cho biết:

Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?

Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy

Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy

Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy?

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào/

Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?

Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy?

Đó là các ngày nào?

c) Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày?

Giải

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ ba

Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ hai

Ngày đầu tiên của tháng 3 là ngày 1 tháng 3. Đó là thứ hai

Ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày 31 tháng 1. Đó là thứ bảy.

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1

Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28 tháng 3

Tháng 2 có bốn ngày thứ bảy

Đó là những ngày 7, 14, 21, 28, tháng 2

c) Tháng 2 năm 2004 có 29 ngày

Bài 2. Xem lịch năm 2005 rồi cho biết: (trang 107 sách giáo khoa)

a) Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy

Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy?

Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy?

Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy?

Sinh nhật em là ngày nào? Tháng nào ? hôm đó là thứ mấy ?

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày nào ? thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày nào ?

Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào ?

Giải

a) Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư.

Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ sáu.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ chủ nhật.

Ngày cuối cùng của năm 2005 là ngày 31 tháng 12 năm 2005. Đó là thứ bảy

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày 26 tháng 12 năm 2005 

Thứ hai cuối cùng của năm 2005  là ngày 26 tháng 12 năm 2005

Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là  những ngày : 2, 9, 16, 23, 30 tháng 10 năm 2005

Bài 3. Trong một năm :

a) Những tháng nào có 30 ngày ?

b) Những tháng nào có 31 ngày ?

Giải

a) Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày

b)Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày.

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là :

A.Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Giải

Phải khoanh vào chữ C

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác