Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 87 bài chu vi hình chữ nhật Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính chu vi hình chữ nhật có...

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 86 trang 87 sgk Toán 3

Bài 1.Tính chu vi hình chữ nhật có

Chiều dài \(10cm\), chiều rộng \(5 cm\)

Chiều dài \(27cm\), chiều rộng \(12m\)

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là

\((10 + 5) \times 2 = 30 (cm)\)

\((27 + 13) \times 2 = 80 (cm)\).

Bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài \(35m\), chiều rộng \(20m\). Tính chu vi mảnh đất đó.

Giải

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

\((35+20 ) \times 2 = 110 (m)\)

3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

A. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) lớn hơn chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

B. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bé hơn chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

C. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

Giải

Khoanh vào CChu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\)

Vì :

Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng :

\((63 + 31) \times 2 = 188 (m)\)

Chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\) bằng :

\((54 + 40 ) \times 2 = 188 (m)\).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác