Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 90 bài luyện tập chung Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, Tiết 89 trang 90 sgk Toán 3

Bài 1.Tính nhẩm

\(9 \times 5 =\)              \(63 : 7 =\)              \(8 \times 8 =\)               \(5 \times 7 =\)             \(8 \times 7 =\)

\(3 \times 8 =\)             \(40 : 5 =\)              \( 5 \times 5 =\)              

\(7 \times 5 =\)                \(7 \times 8 =\)

\(6 \times 4 =\)             \(45 : 9 =\)               \(7 \times 7 =\)               \(35 : 5 =\)             \(56 : 8 =\)

\(2 \times 8 =\)             \(81 : 9 =\)                \(9 \times 9 =\)              \(35 : 7 =\)             \(56 : 7 =\)

Giải

\(9 \times 5 =45\)              \(63 : 7 =9\)              \(8 \times 8 =64\)               \(5 \times 7 =35\)             \(8 \times 7 =56\)

\(3 \times 8 =24\)             \(40 : 5 =8\)              \( 5 \times 5 =25\)              \(7 \times 5 =35\)                \(7 \times 8 =56\)

\(6 \times 4 =24\)             \(45 : 9 =5\)               \(7 \times 7 =49\)               \(35 : 5 =7\)             \(56 : 8 =7\)

\(2 \times 8 =16\)             \(81 : 9 =9\)                \(9 \times 9 =81\)              \(35 : 7 =5\)             \(56 : 7 =8\)

 

Bài 2

Bài 3. Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là \(100m\), chiều rộng là \(60m\)

Giải

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

\((100 + 60) \times 2 = 320 (m)\)

Bài 4. Một cuộn vải dài \(81m\), đã bán được \(1\over 3\) cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu mét ?

Giải

Số mét vải đã bán là :

\(81 : 3 = 27 (m)\)

Số mét vải còn lại là :

\(81 – 27 = 54 (m)\)

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức :

\(25 \times 2 + 30\)

\(75 + 15 \times 2\)

\(70 + 30 : 3\)

Giải

\(25 \times 2 + 30 = 50 + 30 = 80\)

\(75 + 15 \times 2 = 75 + 30 = 115\)

\(70 + 30 : 3 = 70 + 10 = 80\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác