Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Giải bài tập trang 92, 93 bài các số có bốn chữ số Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 2. Câu 1: Viết (theo mẫu)...

Bài 1 Tiết 91 trang 92 sgk Toán 3

Bài 1. Viết (theo mẫu)

Mẫu

4

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

1000

100

100

10

10

10

1

4

2

3

1

Viết số \(4321\) . đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba  mươi mốt

Hàng

nghìn

trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

 

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

 

 

 

 

Giải

Hàng

nghìn

trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

 

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

3

4

4

2

Viết số: \(3442\). Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai

 


Bài 2, bài 3 Tiết 91 trang 93 sgk Toán 3

Bài 2. 

Hàng

 

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

8

5

6

3

 

 

5

9

4

7

 

 

9

1

7

4

 

 

2

8

3

5

 

 

 Giải

Hàng

 

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

8

5

6

3

8563

Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

5

9

4

7

5947

Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy

9

1

7

4

9174

Chín nghìn một trăm bảy mươi bốn

2

8

3

5

 

Hai nghìn tam trăm ba mươi lăm.

Bài 3


Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác