Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.9 trên 17 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 89 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính chu vi hình chữ nhật có...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 88 trang 89 sgk Toán 3

Bài 1.Tính chu vi hình chữ nhật có

Chiều dài \(30m\) và chiều rộng \(20m\)

Chiều dài \(15cm\) và chiều rộng \(8cm\)

Giải

Chu vi hình chữ nhật là :

\((30 + 20 ) \times 2 = 100 (m)\)

\((15 + 8) \times 2 = 46 (cm)\)

Bài 2.Khung của một bức tranh hình vuông có cạnh \(50cm\). Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét ?

Giải

Chu vi khung của bức tranh hình vuông là :

\(50 \times 4 = 200 (cm)\)

\(200cm = 2m\)

Bài 3.Tính cạnh hình vuông biết chu vi hình vuông đó là \(24 cm\)

Giải

Cạnh của hình vuông là :

\(24 : 4 = 6 (cm)\)

Bài 4.Tính chiều dài hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật là \(60m\) và chiều rộng của \(20cm\).

Giải

Chiều dài của hình chữ nhật là :

\(60 – 20 = 40 (cm)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác