Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 61 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 70 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính...

Bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 69 trang 70 sgk Toán 3

Bài 1.Tính

Bài 2. Mỗi giờ có \(60\) phút. Hỏi \(\frac{1}{5}\) giờ có bao nhiêu phút?

Giải:

Số phút có trong \(\frac{1}{5}\) giờ là:

\(60 : 5 = 12\) (phút)

Bài 3. Có \(31m\) vải, may mỗi bộ quần áo hết \(3m\). Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn dư thừa mất mét vải?

Giải:

Ta có: \(31 : 3 = 10\) (dư \(1\))

Như vậy có thể may được nhiều nhất là \(10\) bộ quần áo và còn thừa \(1 m\) vải.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác