Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 72 bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính...

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 71 trang 72 sgk Toán 3

Bài 1. Tính

 

Bài 2.Có \(234\) học sinh xếp hàng, mỗi hàng có \(9\) học sinh. Hỏi tất cả bao nhiêu hàng?

Giải:

Số hàng có tất cả là:

\(234 : 9 = 26\) (hàng).

Bài 3. Viết (theo mẫu).

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

 

 

 

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

 

 

 

 Giải:

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

888kg : 8 = 11kg

600 giờ : 8 = 75 giờ

312 ngày : 8 = 39 ngày

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

888kg : 6 = 148 kg

600 giờ : 6 = 100 giờ

312 ngày : 6 = 52 ngày.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác