Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 70, 71 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 70 trang 71 sgk Toán 3

Bài 1. Tính 

Bài 2 .Một lớp học có \(33\) học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn \(2\) cho ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ?

Giải:

Ta có: \(33 : 2 = 16\) (dư \(1\))

Số bàn có \(2\) học sinh ngồi là \(16\) bàn, còn dư \(1\) học sinh nên cần thêm \(1\) bàn nữa

Vậy số bàn cần có ít nhất là:

\(16 + 1 = 17\) ( bàn)

Bài 3.Vẽ \(1\) tứ giác có \(2\) góc vuông

Giải:

Bài 4. Cho \(8\) hình tam giác, hãy xếp thành hình vuông.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác