Trang chủ
Bình chọn:
2.7 trên 12 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 73 bài chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính...

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 72 trang 73 sgk Toán 3

Bài 1. Tính 

Bài 2. Một năm có \(365\) ngày, mỗi tuần lễ có \(7\) ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Giải:

Thực hiện phép chia ta có:

\(365 : 7 = 52\) (dư \(1\) )

Vậy năm đó có \(52\) tuần lễ và \(1\) ngày

Bài 3.

Giải

a) Điền Đ vào ô trống

b) Điền S vào ô trống

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác