Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 35 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 85, 86 bài hình vuông Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Các hình sau hình nào là hình vuông...

Bài 1 Tiết 85 trang 85 sgk Toán 3

Bài 1. Các hình sau hình nào là hình vuông ?

 

Giải

+ Hình \(EGHI\) là hình vuông

+ Hình \(ABCD\) và hình \(MNPQ\) không phải là hình vuông.


Bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 85 trang 86 sgk Toán 3

Bài 2. Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

Giải

+ Độ dài cạnh của hình vuông \(ABCD\) là \(3cm\)

+ Độ dài cạnh của hình vuông \(MNPQ\) là \(4cm\).

Bài 3. Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình vuông?

Bài 4. Vẽ theo mẫu sau:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác