Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 74 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 84, 85 bài hình chữ nhật Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật...

Bài 1, bài 2 Tiết 84 trang 84 sgk Toán 3

Bài 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Giải

+ Hình \(MNPQ\) và hình \(ERTU\) là hình chữ nhật

+ Hình \(ABCD\) và hình \(EGHI\) không phải là hình chữ nhật

Bài 2. Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật sau:

Giải

Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

 + Hình chữ nhât \(ABCD\) có : \(AB = CD = 4cm\)

                                         \(AD = BC = 3cm\)

+ Hình chữ nhật \(MNPQ\) có: \(MN = PQ = 5cm\)

                                        \(MQ = NP = 2cm\).

 

Bài 3, bài 4 Tiết 84 trang 85 sgk Toán 3

Bài 3. Tìm chiều dài, chiều rộng  của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên

(\(DC = 4 cm, BN = 1 cm; NC = 2 cm\)).

Giải:

+ Hình chữ nhật \(ABMN\) có chiều  dài \(AB = MN = 4cm\) và có chiều rộng \(AM = BN = 1cm\)

+ Hình chữ nhật \(MNCD\) có chiều dài \(MN = DC = 4cm\) và chiều rộng \(MD = NC = 2cm\).

+ Hình chữ nhật \(ABCD\) có chiều dài \(AB = DC = 4cm\) và có chiều rộng \(AD = BC = 1cm + 2cm = 3cm\).

4. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật 

 

Giải

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng  như hình dưới đây:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác