Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 36 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 75, 76 bài giới thiệu bảng chia Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu)...

Bài 1.Dùng bảng chia để tìm số thích  hợp ở ô trống (theo mẫu).

Bài 2. Số

 Giải:


Bài 3. Minh có một quyển truyện dày \(132\) trang. Minh đã đọc được \(\frac{1}{4}\) quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Giải:

Số trang sách Minh đã đọc là:

\(132 : 4 = 33\) (trang)

Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là:

\(132 – 33 = 99\) (trang)

Bài 4. Có \(8\) hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Hãy xếp thành hình chữ nhật

Giải

Có thể xếp hình như sau:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác