Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 67 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Điền dấu \(< , =, >\) vào chỗ chấm...

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 66 trang 67 sgk Toán 3

Bài 1. Điền dấu \(< , =, >\) vào chỗ chấm.

\(744g…. 474g\)                             \(305g…350g\)

\(400g + 8g …480g\)                       \(450g…500g – 40g\)

\(1kg…900g   + 5 g\)                       \(760g + 240g …1kg\)

Giải:

\(744g  > 474g\)                             \(305g < 350g\)

\(400g + 8g < 480g\)                      \(450g <  500g – 40g\)

\(1kg > 900g   + 5 g\)                     \(760g + 240g  = 1kg\)

Bài 2. Mẹ Hà mua \(4\) gói kẹo và \(1\) gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng \(130g\) và gói bánh cân nặng \(175g\). Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Giải:

\(4\) gói kẹo cân nặng là:

\(130 \times 4 = 520 (g)\)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng là:

\(520 + 175 = 695 (g)\).

Bài 3. Cô Lan có \(1kg\) đường, cô đã dùng làm bánh hết \(400g\). Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào \(3\) túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường ?

Giải:

\(1kg = 1000g\)

Số đường còn lại cân nặng là:

\(1000 – 400 = 600 (g)\)

Mỗi túi đường nhỏ cân nặng là:

\(600 : 3 = 200 (g)\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác