Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?”. Đánh dâu × vào □ trước ý trả lời đúng :

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?”. Đánh dâu × vào □ trước ý trả lời đúng :

a) Sơn ca khô cả họng vì khát.

□ sơn ca

□ khô cả họng

□ vì khát

b) Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ.

□ vì mưa to

□ nước suối dâng

□ ngập hai bờ

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca.

..................................................

b) Vì mi chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn.

..................................................

(3) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Khi cô (hoặc thầy) hiệu trưởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ với lớp em.

Em đáp:......................................

b) Khi cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm đồng ý cho lớp em đi thăm viện bảo tàng.

Em đáp:......................................

c) Khi mẹ đồng ý cho em đi chơi xa cùng mẹ.

Em đáp :.....................................

TRẢ LỜI:

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?”. Đánh dấu × vào trước ý trả lời đúng :

a) Sơn ca khô cả họng vì khát.

×□ vì khát

b) Vì mưa to, nước dâng ngập hai bờ.

×□ vì mưa to

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca.

Bông cúc héo lả đi vì sao ?

b) Vì mải chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn.

Vì sao đến mùa đồng ve không có gì ăn ?

(3) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Khi cô (hoặc thầy) hiệu trưởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ với lớp em.

Em đáp : Chúng em cảm ơn thầy đã nhận lời ạ.

b) Khi cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm đồng ý cho lớp em đi thăm viện bảo tàng.

Em đáp : Thật hay quá. Chúng em cảm ơn thầy (cô) ạ !

c) Khi mẹ đồng ý cho em đi chơi xa cùng mẹ.

Em đáp : Thích quá. Mẹ thật tuyệt vời. Con cảm ơn mẹ ạ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me