Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống :

1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống :

- voi h…… vòi               - m…ˋ.. màng

- th…’.. nhỏ                  - chanh ch……..

(2) Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc      n

        Ơn trời mưa ….ắng phải thì

....ơi thì bừa cạn, ....ơi thì cày sâu.

       Công lênh chẳng quản bao ....âu,

Ngày ....ay ....ước bạc, ngày sau cơm vàng.

       Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b) ên hoặc ênh

        - Cái gì cao lớn l…… khênh

Đứng mà không tựa, ngã k…ˋ.. ngay ra ?

        - Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó qu…ˌ.. nhau đi

        Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi, nh…ˌ.. hỡi, nh…ˌ.. đi đằng nào ?

TRẢ LỜI:

1. Điền ua hoặc vào chỗ trống :

- voi h vòi           - mùa màng

- thuở nhỏ              - chanh chua

(2) Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

       Ơn trời mưa nắng phải thì

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

       Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

       Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b) ên hoặc ênh

       - Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra ?

     - Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi

      Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào ?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me