Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

Trò chơi ô chữ

Trò chơi ô chữ

a) Đin từ vào ô trống theo hàng ngang :

- Dòng 1 : Người cưới công chúa Mị Nương (có 7 chữ cái).

- Dòng 2 : Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).

- Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,....(có 7 chữ cái)

- Dòng 4 : Ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

- Dòng 5 : Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

- Dòng 6 : Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

- Dòng 7 : Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H).

- Dòng 8 : Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

b) Viết lại từ xuất hiện ở cột dọc :

TRẢ LỜI:

a) Điền từ vào ô trống theo hàng ngang :

- Dòng 1 : Người cưới công chứa Mị Nương (có 7 chữ cái).

- Dòng 2 : Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái)

- Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,... (có 7 chữ cái)

- Dòng 4 : Ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

- Dòng 5 : Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

- Dòng 6 : Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

- Dòng 7 : Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H).

- Dòng 8 : Tên con sồng đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

b) Ghi từ mới xuất hiện ở cột dọc : SÔNG TIỀN

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me